top of page

Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT 

Laatst bijgewerkt april 2021 

Curefinder is de app van Health Hunters B.V. (hierna: “wij”, “ons” of “Curefinder”) en wij streven ernaar de privacy van onze gebruikers en klanten te beschermen. Wij zijn gevestigd aan de Kempenaerstraat 8 HS, 1051 CN in Amsterdam. In dit privacy statement leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en hoe we jouw persoonsgegevens en privacy respecteren en beschermen als gebruiker van onze applicatie (“Curefinder”).

Jouw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig behandeld. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke regelgeving. 

 

TOEGANG TOT CUREFINDER

De toegang tot de app en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Je zult Curefinder en de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ? 

Bij het installeren en gebruiken van Curefinder kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld:

 

 • voornaam, achternaam, geslacht, leeftijd, telefoonnummer, adresgegevens en de reden waarom je Curefinder gebruikt;

 • inloggegevens;

 • informatie over je gebruik van Curefinder, waaronder je zoekopdrachten, boekingsinformatie, wat je van een behandelaar vindt;

 • inloggegevens zoals IP-adres, marketing-ID’s en push-notificatietokens van je apparaat.

 

 

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens:

 

 • om je in staat te stellen om in Curefinder in te loggen, Curefinder te gebruiken en behandelingen te vinden en te boeken;

 • voor het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van klantcontact;

 • om ervoor te zorgen dat de inhoud van Curefinder op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd;

 • om je te stimuleren een oplossing te vinden voor gezondheidsklachten;

 • voor het versturen van (promotie) mailings;

 • voor het uitvoeren van marktonderzoek;

 • om onze dienstverlening te verbeteren;

 • voor intern beheer en administratie;

 • voor de afhandeling van klachten en geschillen; en

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 

WELKE RECHTSGRONDEN HEBBEN WIJ VOOR HET VERWERKEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

 

 • uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons; voor het gebruik van Curefinder, het boeken van afspraken in de Curefinder app, het stimuleren de juiste behandelaar te vinden, het onderhouden van klantcontact;

 • gerechtvaardigd belang; direct marketing, (promotie) mailings, marktonderzoek en het verbeteren van de dienstverlening; 

 • toestemming; voor het sturen van notificaties; en

 • een wettelijke verplichting. 

 

 

WORDEN JE GEGEVENS GEDEELD MET ANDERE PARTIJEN?

Jouw persoonsgegevens kunnen wij delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Om ervoor te zorgen dat deze partijen zich aan de regels houden, hebben we met hen de nodige afspraken gemaakt en wanneer voorgeschreven hebben we met hen gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. 

 

Derde partijen waarmee we samenwerken en aan wie we persoonsgegevens zouden kunnen verstrekken:

 

 • Yeagger B.V. (software & hosting Curefinder app)
   

VERZOEK VERWIJDEREN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer je jouw persoonsgegevens verwijderd wilt hebben uit onze systemen en database, dan kun je een e-mail met dit verzoek sturen naar: info@curefinder.nl, onder vermelding van "Verwijderen persoonsgegevens". Binnen 30 dagen verwijderen wij jouw gegevens en versturen wij je een bevestiging hiervan. Uiteraard streven wij ernaar dit zo spoedig mogelijk te doen na jouw verzoek.

WEBSITES VAN DERDEN

Afgezien van websites van derde partijen die wij inschakelen als verwerker is dit privacy statement niet van toepassing op websites of apps van derden, zelfs als deze toegankelijk zijn via onze Website of Curefinder app, zoals het inloggen via Facebook, Google of Apple. Dit geldt ook voor links naar en het delen op sociale media. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door die partijen. Wij raden je daarom aan om het privacybeleid van de betreffende partijen te raadplegen.

 

HOE LANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt. 

 

BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de privacyregels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt. 

 

JOUW RECHTEN

Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze: 

 

 • Recht op informatie en inzage: je kan ons vragen welke persoonsgegevens we van jou hebben en gebruiken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom;

 • Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde persoonsgegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan;

 • Recht op vergetelheid: je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. Wij zullen dat meestal doen, maar soms zijn we verplicht de gegevens te bewaren;

 • Recht op beperking: heb je het idee dat wij iets doen met jouw persoonsgegevens wat niet mag, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je persoonsgegevens totdat we een en ander goed hebben uitgezocht;

 • Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je persoonsgegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je persoonsgegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we dat gebruik zo snel mogelijk stoppen; en

 • Recht op overdraagbaarheid: je kunt je gegevens laten overdragen. 

 

 Daarnaast kun je ook:

 

 • Altijd je toestemming intrekken indien we daarom hebben gevraagd 

 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover contact met ons opnemen via info@curefinder.nl maar ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het meest recente privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

VRAGEN?

De verantwoordelijke voor jouw informatie is Health Hunters B.V. (vestigingsadres: de Kempenaerstraat 8 hs, 1051 CN Amsterdam, Nederland). Voor vragen over onze privacyverklaring of bovengenoemde rechten kun je altijd contact met ons opnemen op het voornoemde adres of ons e-mailen op: info@curefinder.nl.

Verwijderen persoonsgegevens
bottom of page