top of page

Integrale geneeskunde

Steeds meer artsen en behandelaars voelen de behoefte om op een meer integrale manier met hun patiënten te werken. Integraal betekent allesomvattend. In integrale geneeskunde wordt er dus niet alleen naar losse, specifieke klachten gekeken, maar naar jou en jouw gezondheid als geheel. De integraal arts of therapeut combineert vaak reguliere zorg met complementaire zorg, zoals acupunctuur of homeopathie voor het beste resultaat.

Inhoud:

 • Wat is integrale geneeskunde?

 • Uitgangspunten integrale geneeskunde.

 • Voor wie is integrale geneeskunde geschikt? 

 • Hoe ziet een behandeling eruit?

 • Wat is het verschil tussen een integraal arts en een integraal therapeut?

 • Welke opleiding heeft een arts in de integrale geneeskunde gevolgd?

Wat is integrale geneeskunde?

Integrale geneeskunde is de Nederlandse vertaling van ‘Integrative Medicine’. Een term die meer dan 15 jaar geleden is ontstaan in de Verenigde Staten toen meerdere medische faculteiten zijn gaan samenwerken op dit vakgebied. Inmiddels werken ongeveer 70 (academische) centra samen en ook in Nederland is er een groeiende behoefte aan deze nieuwe kijk op gezondheid en ziekte. 

 

Wanneer je wordt behandeld door een integraal arts gaat het dus niet alleen om je klacht, maar om je hele fysieke en mentale gezondheid. Een integraal arts kan een huisarts zijn, maar ook een tandarts of bijvoorbeeld een manueel arts. Zij houden zich op de hoogte van wetenschappelijk onderzoek en maken gebruik van alle geschikte behandelmogelijkheden, behandelaars en leefstijlbenaderingen om een optimale gezondheid te bereiken. Zo kan een reguliere huisarts gebruik maken van bijvoorbeeld orthomoleculaire geneeskunde, acupunctuur of homeopathie. Of een manueel arts integreert in behandelingen bijvoorbeeld kennis van osteopathie of natuurgeneeskunde.

Uitgangspunten integrale geneeskunde

Ondanks dat er binnen integrale geneeskunde veel verschillende methoden bestaan, volgen integraal artsen en behandelaars altijd deze uitgangspunten:

 

 • Integrale geneeskunde kijkt naar alle factoren die invloed hebben op gezondheid: lichaam, geest, emoties, omgeving etc.

 • Patiënt en behandelaar zijn gelijkwaardig in het genezingsproces. De patiënt staat centraal en neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid. De behandelaar heeft een coachende rol.

 • Het doel is om het zelfhelende vermogen van het lichaam te optimaliseren.

 • De nadruk ligt op gezondheid en welbevinden, eventueel uitgebreid naar behoud en herstel van vitaliteit en zingeving.

 • Als het mogelijk is, maakt een integraal arts of therapeut gebruik van natuurlijke behandelingen en behandelingen met zo min mogelijk bijwerkingen en zo laag mogelijke kosten.

 • Een arts of therapeut in de integrale geneeskunde zoekt naar de beste behandelingen, ongeacht de oorsprong (regulier of complementair).

 • Goede geneeskunde is gebaseerd op goed uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek.

Voor wie is integrale geneeskunde geschikt?

Je kunt bij een integraal arts terecht met alle klachten waarvoor je anders ook naar een reguliere (huis)arts of therapeut zou gaan. Daarnaast kan de integrale geneeskunde veel uitkomst bieden bij klachten die volgens de reguliere geneeskunde niet te verhelpen zijn, bijvoorbeeld chronisch onverklaarbare klachten, zoals auto-immuun ziekten, buikklachten of hormonale problemen.

 

Ga naar een integraal arts of therapeut als je:

 • al van alles hebt geprobeerd en maar geen verbetering merkt.

 • met zo min mogelijk medicatie en meer op een natuurlijke manier behandeld wilt worden.

 • preventief aan je gezondheid wilt werken om ziekte of klachten te voorkomen.

 

Annemarie Semeijn, integraal arts en coach-counselor:

 

“Ik geloof dat we onderweg zijn naar een nieuwe vorm van geneeskunde. Een vorm waarin de mens als energiewezen centraal staat, in verbinding met alles wat leeft. Jarenlang was ik huisarts en behandelde veel patiënten. Maar 10 minuten per patiënt werkt niet om mensen te helpen om daadwerkelijk hun klachten op te lossen.” 

Hoe ziet een behandeling eruit?

Integrale geneeskunde is niet zozeer een behandeling, maar meer een benadering. Dat betekent dat elke sessie, elke consult of elke behandeling weer anders kan zijn. In het eerste consult wordt jouw zorgvraag besproken. 

 

Integraal artsen of therapeuten zien ziekte en gezondheid als een uiting van het hele lichaam, waarop je fysieke en mentale gezondheid van invloed is, maar ook je omgeving. In de integrale geneeskunde wordt bijvoorbeeld gekeken naar je stofwisseling, beweging, voeding, gedachten en overtuigingen, de lucht die je inademt, trauma etc. Je zult dus vragen beantwoorden die te maken hebben met de fysieke-, emotionele-, mentale-, en zingevingsvraagstukken in je leven.

 

Twee mensen kunnen dezelfde ziekte hebben en daar totaal verschillend op reageren. Ieder mens is uniek, dus is het volgens de integrale geneeskunde heel belangrijk dat wordt vastgesteld hoe ziekte of een gezondheidsprobleem er voor ieder uniek persoon uitziet. En op welke manier dit bij die persoon is ontstaan. Op basis hiervan maakt de arts een behandelplan, waar jij en de arts vervolgens samen aan werken. Tijdens het herstelproces kunnen eventueel nog aanpassingen gedaan worden.

Is er een verschil tussen een integraal arts en - therapeut?

Integraal arts is een beschermd beroep. Deze artsen zijn aangesloten bij AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde) en hebben allemaal een BIG-registratie. Integraal therapeut is geen beschermde titel. Let daarom goed op welke opleidingen een therapeut heeft gevolgd.

Welke opleiding heeft een arts in de integrale geneeskunde gevolgd?

De grootste opleiding voor integrale geneeskunde in Nederland is die van de Academy for Integrative Medicine (www.aim-edu.nl). Om die opleiding te kunnen doen heeft een arts een doctoraalexamen/master geneeskunde, tandheelkunde of een apothekersdiploma nodig. De Amsterdam School for Integrative Medicine is er voor bijscholing  (https://www.schoolforintegrativemedicine.nl/).

Een integraal arts kan zich aansluiten bij de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG). Zij staan voor de bevordering van de integrale geneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkeling daarvan. Je kunt het lidmaatschap zien als een kwaliteitskeurmerk van de Integrale arts. 

Let op: het aanbod van coaches en therapeuten op ons platform is een goede aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. Ons aanbod is niet bedoeld als vervanging van een bezoek aan de huisarts of de specialist in het ziekenhuis. Het is belangrijk om altijd eerst je huisarts te bezoeken indien je langdurige, ongebruikelijke of zorgwekkende symptomen hebt.

Wil jij ontdekken wat een integraal arts voor jou kan betekenen? Bekijk via de knop hieronder de aangesloten artsen.

Let op: het aanbod van coaches en therapeuten op ons platform is een goede aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. Ons aanbod is niet bedoeld als vervanging van een bezoek aan de huisarts of de specialist in het ziekenhuis. Het is belangrijk om altijd eerst je huisarts te bezoeken indien je langdurige, ongebruikelijke of zorgwekkende symptomen hebt.

bottom of page